Természetes gyógymód – egy 70 éves lexikon szerint

Egészségmegőrzés egy idős hölgy segítségével

Meglátogattam Hermina nénit, és amíg ő elszunyókált a foteljában, izgalmas könyvtárában nézelődtem.

Könyvek…mennyi mindenről tudnék mesélni velük kapcsolatban. De most csak ebből az egyből szeretnék idézni neked.

Kezembe akadt egy 1942-ben íródott Családi kis lexikon, és miután beteltem a lapjaiból áradó múltidéző illattal, mosolyogva kezdtem el olvasgatni.  Amikor a Természetes gyógymód  meghatározásához jutottam, kikerekedett a szemem.

Ha mai fül számára cirkalmasan is, de már 70 év e is ugyanazt mondták. Az egészséges életmód elengedhetetlen, ha egészséges akarsz lenni. Olvasd csak!

Be nem avatottak szerint a természetes gyógymód a nap, a levegő, az étrend, a víz, a gyógynövények és más természeti erők alkalmazása. A dolog azonban még sincs így. A természetes gyógymód felfogása a betegségről, annak gyógyulásáról és gyógyításáról elvileg teljesen különbözik ettől.

Különbözik elsősorban a betegség eredetének felfogásától. Való és igaz, hogy a betegség fogalmának a meghatározása az úgynevezett kórtani felfogás még fejlődésben van. Azon egyszerű és tömör meghatározás, hogy a betegség a szervezet élettani egységében beállott zavar, csak irálytani (stiláris) meghatározás, és a lényeget nem ismerteti.

Nem kell tehát rosszhiszeműséggel vádolni azt, akár orvost, akár laikust, aki a betegségek eredetének  az okait, mint kívülről jövő veszedelmet tekinti, akár bacillusok, akár hűlés, akár más egyéb alakjában. Ez a felfogás szilárdan tartja magát, annak ellenére, hogy az orvoskutatók számos esetben bebizonyították, hogy hasonló esetben a baktérium vagy a hűlés betegséget nem okoz.

A természetes gyógymód meg van győződve, hogy mindezen betegségi okok nem valódi okok és csak közbeeső kiváltó tényezők. A valódi ok az úgynevezett hajlamban rejtőzik, amely valószínűleg hibák, egészségtelen életmód következtében beállott olyan kóros vér-, nyirok- és szövet-elváltozások, amelyek következtében a hűlés vagy baktérium a közismert betegségek képében és alakjaiban elváltozásokat idéz elő.  Itt tehát a hűlés és a baktérium nem az elsődleges ok, hanem a szervezetnek már hajlamos állapota.

Ez a felfogás tehát az egyéni felelősség vállaira helyezi a betegség keletkezését és nem kívülről jövő istencsapásra. A természetes gyógymód szerint a betegségért az ember saját maga felelős. Dr.B.Gy.

A természetes gyógymód szerint a betegségért az ember saját maga felelős.

És az a szomorú, hogy az eltelt 70 évben, nem hogy javult volna a helyzet, hanem sokkal inkább romlott. A ma elő ember sokkal nagyobb hátránnyal indul az egészségmegőrzés felé, hiszen

  • nagyobb a stressz,
  • silányabb a táplálék,
  • szennyezettebb a környezet.

És mégis, annyira kevesen figyelnek oda az egészségükre. Bízom benne, hogy te ezen kivételes emberek közé tartozol.